PostHeaderIcon NEN 4400-1 keurmerk

Onze kennis over de NEN 4400-1

Ondernemingen die het SNA-keurmerk (ofwel het keurmerk volgens de Stichting Normering Arbeid) willen voeren, zijn verplicht aan bepaalde eisen te voldoen. De eisen voor dit SNA keurmerk, ook wel NEN 4400-1 genoemd, staan onder andere beschreven in het SNA-handboek. Zodra een arbeidsonderneming zich in Nederland heeft gevestigd, wordt er bij de aanvraag voor een dergelijk keurmerk al snel een inspectie gepland. Het keurmerk bevordert de zelfregulering van onder andere uitzendondernemingen, waardoor het bedrijf (landelijk) kan uitbreiden, zonder telkens een aparte vergunning of goedkeuring voor bepaalde onderdelen binnen de bedrijfsvoering te hoeven aanvragen.

Arbeidsondernemingen zorgen voor werk of nemen werk aan. Het mag duidelijk zijn, dat niet iedere arbeidsonderneming zomaar een dergelijk keurmerk toegewezen krijgt. Zodra blijkt dat het betreffende bedrijf niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, welke zowel de inleners als uitbesteders aangaan, wordt men in diskrediet gesteld. Bedrijven die inmiddels het SNA-keurmerk toegewezen hebben gekregen, worden periodiek gecontroleerd op het hanteren van de voorwaarden. Wanneer duidelijk wordt, dat een bedrijf niet (volledig) aan bepaalde eisen voldoet, krijgt men veelal de tijd om de afwijkingen te herstellen. Blijft men nalatig, dan wordt het keurmerk niet toegewezen en een eventueel eerder afgegeven keurmerk ingetrokken. De Stichting Normering Arbeid streeft ernaar om tweemaal per jaar alle betreffende bedrijven te controleren op naleving van de voorwaarden.

Een van de voordelen van het mogen voeren van een SNA- of NEN 4400-1 keurmerk is dat men op bepaalde onderdelen fiscaal gevrijwaard wordt. Zo is men bijvoorbeeld niet verplicht het wettelijk minimumloon of de minimum vakantiebijslag te hanteren. Bovendien toont u uw bedrijf als een betrouwbare partij op zakelijk gebied. U heeft tenslotte de inspectie positief doorlopen, waarbij uw bedrijfsvoering is getest op de gestelde voorwaarden voor onder andere uw personeels-, loon- en algemene financiële administratie, sectorafhankelijke CAO-naleving en de manier waarop u personeel inleent, doorleent en/of zaken doet met zzp-ers. Ook worden uw opdrachtgevers overtuigd minder risico's te lopen op eventuele boetes vanuit de Belastingdienst of het Ministerie van SZW, welke veelal gaan over aansprakelijkheid.

Wij van CDH zijn, dankzij onze veelzijdigheid, een uitstekende partner om u te adviseren over het (willen) voeren van het NEN 4400-1 keurmerk. Belt u ons rechtstreeks voor meer informatie: 0226-456040.